Welcome to Ultrafilter webshop, log in or create new accountCustomer Center - Log out

DK NO SE EU

Housing (Cartridge) - FUC & FUCB

FUC - Housing 05" - DOE
FUC - Housing 05" - DOE
Item no:FU-1754302025
EUR 393,00EUR 393,00
Qty
 
FUC - Housing 10" - DOE
FUC - Housing 10" - DOE
Item no:FU-1754312025
EUR 400,00EUR 400,00
Qty
 
FUC - Housing 5" - 1" - DOE - SS316
FUC - Housing 5" - 1" - DOE - SS316
Item no:FU-1754402025
EUR 476,00EUR 476,00
Qty
 
FUC - Housing 20" - DOE
FUC - Housing 20" - DOE
Item no:FU-1754322025
EUR 505,00EUR 505,00
Qty
 
FUCB - Housing 05"- 1" -  Code 7 - SS316
FUCB - Housing 05"- 1" - Code 7 - SS316
Item no:FU-1754802025
EUR 544,00EUR 544,00
Qty
 
FUCB - Housing 10" - 1" - Code 7 - SS316
FUCB - Housing 10" - 1" - Code 7 - SS316
Item no:FU-1754812025
EUR 555,00EUR 555,00
Qty
 
FUC - Housing 20" - 1" - DOE - SS316
FUC - Housing 20" - 1" - DOE - SS316
Item no:FU-1754422025
EUR 583,00EUR 583,00
Qty
 
FUCB - Housing 20" - 1" - Code 7 - SS316
FUCB - Housing 20" - 1" - Code 7 - SS316
Item no:FU-1754822025
EUR 654,00EUR 654,00
Qty
 
FUC - Housing 30" - DOE
FUC - Housing 30" - DOE
Item no:FU-1754332025
EUR 668,00EUR 668,00
Qty
 
FUC - Housing 30" - 1" - DOE - SS316
FUC - Housing 30" - 1" - DOE - SS316
Item no:FU-1754432025
EUR 748,00EUR 748,00
Qty
 
FUCB - Housing 30" - 1" - Code 7 - SS316
FUCB - Housing 30" - 1" - Code 7 - SS316
Item no:FU-1754832025
EUR 818,00EUR 818,00
Qty